Tjänster

Slamsugning

 

Med våran Minikombi räddar vi effektivt källare och andra utrymmen från ytterligare skador.

Vi tömmer och suger allt från rännstensbrunnar, pumpgropar, fett och oljeavskiljare till tvättrännor m.m

 

Vatten & Rörkonsulten löser det.

Ventilation

  • Rengörning och åtg. efter OVK.
  • Filmning och inspektion.

Vi åtgärdar också punkter som uppkommer vid OVK kontroller på ventilation.

OVK= Obligatorisk Ventilations Kontroll.

Vanliga åtgärder är tex:

Rengörning av kanaler/fläcktar, filterbyten, tätning av kanaler och justering.

 

Vi filmar också och kan söka kanaler som inte finns på ritningar och dokumentation

 

För information kontakta Lasse 070- 255 96 97

Högtrycksspolning

Högtrycksspolning är det effektivaste sättet att lösa ett stopp. Vi arbetar med Ecopact aggregat monterat i bussarna eller med bärbart minispol.

Minispol kan vi utföra spolning utan att störa verksamheten. Perfekt för hotell eller butiker. 

Vi arbetar också förebyggande för att undvika onödiga skador på hus och hem. 

Högtrycksslangen arbetar sig framåt, med spolning åt flera håll som effektivt löser smuts och beläggningar. Allt sköljs bort av vattnet.

Det är en mycket erkänd metod att rengöra stammar och rör i golv från Tex. golvbrunn och kök.

 

Våran spolbuss kan också användas för särskilt krävande uppdrag som Rotskärning odyl.

Rotskärning av rör och ledningar där rötter har växt in och blockerar avrinningen, men även där spackel, betong eller bruk blockerar.

 

Vi kan också spola

Stuprör och dräneringssystem.

Då bussarna är utrustade med hetvatten är dom effektiva när avloppet eller liknande har frusit.

Kamera inspektion

Låt inte vattnet bli beviset på att ditt avlopp måste åtgärdas.

 

Förebygg istället med en snabb och enkel kontroll. Du får en tydlig bild av rören och stammarnas kondition, under tiden får du råd och tips av oss på lämliga åtgärder.

Vi erbjuder också dokumentation i form av bilder och film på tex fil eller DVD.

 

Vi kan också lokalisera/söka ledningar och rör. 

Fastigheter där ritningar och dokumetation av rören/ledningarnas dragning saknas.

 

Då 8 av 10 försäkringsäreenden på fastigheter är vattenrelaterade, varför köpa "Grisen i Säcken" låt oss utföra en kontroll innan ni Skriver på köpet av Fastigheten.

Klottersanering och sanering.

Vi har utrustning för det mesta inom sanering.

Tex tar vi effektivt bort klotter och graffiti, rengörning av soprum, källare, och fasadtvätt.

Vi arbetar tillsamans med landets ledande leverantörer av Kem och utrustning för att effektivt och miljövänligt sanera "allt på allt".

Våra spolbussar med högtrycksaggregat och hetvatten är till storhjälp.

Förebyggande spolning

Sätt Stopp för Stoppet!

 

Innan det uppstår.

Avlagringar från matfett, hud, tvål med mera försämrar rören och stammarnas avrinning med tiden.

Papper hår och liknande fastnar och till slut tar det Stopp.

 

Vi kan erbjuda underhållsspolning, fuktions kontroll.

Med vår kamera kan vi kontollera behovet av spolning, för att sedan spola med hetvatten och högtryck och se till att det blir rent och att avrinningen fungerar.

 

Som Bonus förlängs livslängden på rören och stammarna med flera år.

 

Du vet väl att du kan utnyttja ROT för underhållsspolning.

 

Kontkata OSS NU!